SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Prośba o udzielenie Sakramentu Bierzmowania (Jest to prośba, którą przedstawia każdy bierzmowany.)

Ja ……………………… włączony(a) do wspólnoty Kościoła Świętego przez Sakrament Chrztu Świętego, pragnę stać się dojrzałym(a) i odpowiedzialnym) za życie nadprzyrodzone, które otrzymałem(am) od Boga . W pełni świadomie chce podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu BIERZMOWANIA. Pragnę moja wiarę poznawać, szerzyć i jej bronić.

Oświadczam, że dobrze przygotuję się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, częstą spowiedź oraz przyjmowanie Komunii Św.. Będę brał(a) udział w liturgicznym przygotowaniu w każdy wyznaczony dzień.

Przez przyjęcie sakramentu Bierzmowania pragnę stać się dojrzałym(a) w wyznawaniu chrześcijańskiej wiary, rozwijać ją i według niej żyć.
Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu.
Przedstawić prośbę o udzielenie sakramentu (wzór powyżej)
Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
Osoby spoza musza przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.