Strona Główna

1989

  • 12 marca – na drodze życia Księdza Proboszcza staje decyzja podjęcia trudów budowy nowego kościoła, powierzona przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej Księdza bpa Mariana Przykuckiego;
  • 27 kwietnia – zawierzenie Bożemu miłosierdziu dzieła budowy kościoła Miłosierdzia Bożego w Toruniu i otrzymanie przez Księdza Proboszcza Apostolskiego Błogosławieństwa z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II;